Navratri Special

“प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी।तृतीयं चन्द्रघंटेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् ।।पंचमं स्क्न्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च ।सप्तमं …